Служба за катастар непокретности Бела Паланка

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Српских владара 56

Место: 18310 Бела Паланка

Телефон: (018) 855-007

Факс: 

Е-пошта: skn.be.palanka@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Љубиша Јеремић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар