Служба за катастар непокретности Бела Црква

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Милетићева 2

Место: 26340 Бела Црква

Телефон: (013) 853-288

Факс: (013) 851-300

Е-пошта: skn.bcrkva@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Новица Остојић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар