Служба за катастар непокретности Житорађа

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Топлички хероји 53

Место: 18412 Житорађа

Телефон: (027) 8362-052; (027) 8100-081

Факс: (027) 8362-052

Е-пошта: skn.zitoradja@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Зоран Аранђеловић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар