Служба за катастар непокретности Бољевац

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Краља Александра 24

Место: 19370 Бољевац

Телефон: (030) 463-630

Факс: (030) 63-652

Е-пошта: skn.boljevac@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Јасмина Бицуловић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар