Служба за катастар непокретности Земун

 

Радно време: 07.30-15.30

Адреса: Кеј ослобођења 29, 2. спрат

Место: 11080 Земун

Телефон: (011) 3160-980

Факс: (011) 2610-431

Е-пошта: skn.zemun@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Бане Вујанац

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар