Служба за катастар непокретности Ириг

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Војводе Путника 1

Место: 22406 Ириг

Телефон: (022) 461-311

Факс: (022) 461-311

Е-пошта: skn.irig@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Владимир Чаја

Приступ за особе са инвалидитетом: Да

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар