Служба за катастар непокретности Владимирци

 

Радно време: 07.00-15.30

Адреса: Светог Саве 57

Место: 15225 Владимирци

Телефон: (015) 513-147

Факс: (015) 514-484

Е-пошта: skn.vladimirci@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Марко Илић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар