Служба за катастар непокретности Кнић

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Кнић

Место: 34240 Кнић

Телефон: (034) 510-309

Факс: (034) 378-443

Е-пошта: skn.knic@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Милан Вучићевић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар