Служба за катастар непокретности Ковин

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Светозара Марковића 15

Место: 26220 Ковин

Телефон: (013) 741-200

Факс: (013) 741-200

Е-пошта: skn.kovin@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Никола Манчев

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар