Служба за катастар непокретности Краљево

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Трг Јована Сарића 1

Место: 36000 Краљево

Телефон: (036) 313-130 (036) 317-999

Факс: (036) 313-130

Е-пошта: skn.kraljevo@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Данијела Ранковић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар