Служба за катастар непокретности Неготин

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Станка Пауновића 1

Место: 19300 Неготин

Телефон: (019) 542-274

Факс: (019) 542-274

Е-пошта: skn.negotin@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Милан Валић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар