Служба за катастар непокретности Нови Бечеј

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Петра Драпшина 5

Место: 23272 Нови Бечеј

Телефон: (023) 773-547

Факс: (023) 771-044

Е-пошта: skn.nbecej@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Александар Чајка

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар