Служба за катастар непокретности Нови Кнежевац

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Цара Душана 2

Место: 23330 Нови Кнежевац

Телефон: (0230) 81-687

Факс: (0230) 81-687

Е-пошта: skn.n.knezevac@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Радован Беланчић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар