Служба за катастар непокретности Пирот

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Српских владара 124а

Место: 18300 Пирот

Телефон: (010) 347-179

Факс: (010) 313-730

Е-пошта: skn.pirot@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Далибор Радојковић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар