Служба за катастар непокретности Пожега

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Трг слободе 9

Место: 31210 Пожега

Телефон: (031) 811-622

Факс: (031) 3816-210

Е-пошта: skn.pozega@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Олга Ракочевић

Приступ за особе са инвалидитетом: Да

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар