Служба за катастар непокретности Смедеревска Паланка

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Вука Караџића 25

Место: 11420 Смедеревска Паланка

Телефон: (026) 317-508

Факс: (026) 317-508

Е-пошта: skn.spalanka@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Соња Поповић

Приступ за особе са инвалидитетом: Да

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар