Служба за катастар непокретности Стара Пазова

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Светосавска 11

Место: 22300 Стара Пазова

Телефон: (022) 310-170

Факс: (022) 310-163

Е-пошта: skn.spazova@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Радмила Мијалковић

Приступ за особе са инвалидитетом: Да

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар