Служба за катастар непокретности Лепосавић

 

Радно време: -

Адреса: ВЈ 33

Место: 38218 Лепосавић

Телефон: (028) 83-218

Факс: (028) 83-218

Е-пошта: skn.leposavic@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Слађан Костић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар