Служба за катастар непокретности Лозница

 

Радно време: 07.00-15.00

Адреса: Кнеза Милоша 3

Место: 15300 Лозница

Телефон: (015) 873-044; (015) 873-031; (015) 873-029

Факс: (015) 873-044

Е-пошта: skn.loznica@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Драгиша Петровић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар