Служба за катастар непокретности Топола

 

Радно време: 07.30-15.30

Адреса: Булевар краља Александра 19

Место: 34310 Топола

Телефон: (034) 6811-595

Факс: (034) 6811-595

Е-пошта: skn.topola@rgz.gov.rs

Одговорно лице: Арсен Арсеновић

Приступ за особе са инвалидитетом: Не

Зграда службе за катастар

 

Локација службе за катастар