ВЕСТИ
од 590 слогова
14.03.2017.

Велико друштвено признање РГЗ-у

Републички геодетски завод номинован је за добитника угледног друштвеног признања „Капетан Миша Анастасијевић“, у категорији - „За друштвену одговорност“.
08.03.2017.

Систем масовне процене вредности непокретности представљен је на ТВ Студио Б и ТВ Коперникус

О регистру цена и методологији масовне процене говорила је шеф одсека за масовну процену вредности непокретности Марија Рашковић.
07.03.2017.

Ранг листа успешности за фебруар 2017. године према новим критеријумима

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за фебруар 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.
01.03.2017.

Годишњи извештаји о промету непокретности у Србији за 2016. годину

Из података о купопродајама непокретности у току 2016. године, припремљени су подаци о учешћу различитих врста непокретности у купопродајама, преглед кретања цена станова у већим градовима у Србији и преглед цена пољопривредног земљишта по регионима.
21.02.2017.

Начелник Архива РГЗ-а гост ТВ Студио Б и ТВ Коперникус

Начелних архива Данило Радуновић говорио је о развоју Архива РГЗ-а, важности трајног чувања катастарских података и дигитиализацији архивске грађе.