ВЕСТИ
од 589 слогова
07.12.2016.

Нова web апликација за трансформацију координата - ГРИДЕР

Нова web апликација за трансформацију која обједињује већ постојеће
05.12.2016.

Применом методе 8д до ефикаснијег катастра

Гостовање на TV Happy Наталије Пилиповић, шефа Одсека за правне послове Центра за катастар непокретности Београд.
05.12.2016.

Студио Б о регионалном Центру изврсности за управљање геопросторним информацијама

Национална инфраструктура геопросторних података у служби имплементације Глобалне агенде одрживог развоја
01.12.2016.

Иницијални састанци поводом унапређења услуга РГЗ-а припадницима угрожених група

Састанци на тему унапређења услуга и формирања мобилних сервиса Републичког геодетског завода су одржани са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Група за унапређење заштите особа са инвалидитетом, Националне организације особа са инвалидитетом Србије, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва СИПРУ и Повереника за равноправност.
30.11.2016.

Одржана презентација РГЗ-а на 47. сајму “УЧИЛА“

Републички геодетски завод је на 47. сајму “УЧИЛА“ одржао презентацију на тему “Инспекцијски надзор над правним субјектима који се баве издавањем и стављањем у промет картографских публикација“.
24.11.2016.

Преглед служби по просечном броју дана за доношење решења

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања управних предмета у службама за катастар непокретности, у сарадњи са Светском банком извршио анализу података о просечном броју дана потребних за решавање управних предмета до септембра 2016. године.
23.11.2016.

Сарадња са Министарством правде и јавним бележницима

Представници Републичког геодетског завода, Министарства правде и Јавнобележничке коморе разговарали су о предстојећој сарадњи поводом Регистра цена непокретности и побољшања међусобне пословне комуникације на састанку који је одржан 22. новембра 2016. године у просторијама РГЗ-а.