Srpski ćirilica  English
Republički geodetski zavod Republički geodetski zavod
Naslovna strana Mapa | Kontakt informacije | Pomoć Pretraživanje:  

Naslovna strana / Сектори

O nama
Usluge katastra nepokretnosti
eKatastar
Ostale usluge RGZ-a
Kartografske publikacije
Javne nabavke
Nabavke za potrebe projekata
Konkursi
Za medije
Kontakt

Sektor za katastar nepokretnosti
Štampa strane Slanje web strane

Sektor za katastar nepokretnosti

Adresa: Bulevar vojvode Mišića 39
Mesto: Beograd
Telefon: (011) 2652 175 
Telefaks: (011) 7152 614 
E-mail: kn@rgz.gov.rs 
Koordinator: Mirjana Radović, dipl.geod.inž.

U Sektoru se obavljaju poslovi:

 • održavanja državnog premera;
 • osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova;
 • obnove katastra nepokretnosti;
 • upisa prava, tereta i ograničenja na nepokretnostima;
 • održavanja katastra zemljišta;
 • održavanja adresnog registra;
 • izrade projektne dokumentacije za geodetske radove u oblasti katastarskog i komasacionog premera, osnivanja i obnove katastra nepokretnosti, premera vodova i osnivanja katastra vodova;
 • izdavanja kopija katastarskih planova i planova vodova, prepisa, izvoda i uverenja iz elaborata premera i baza podataka katastra nepokretnosti;
 • pripreme, kontrole i izdavanja podataka premera i njegovog održavanja geodetskim organizacijama;
 • kontrole, pregleda i prijema radova koje obavljaju geodetske organizacije;
 • planiranja, praćenja i unutrašnje kontrolu nad radom Službi za katastar nepokretnosti;
 • učešća u realizaciji međunarodnih i donatorskih projekata i dr.

Organizacione jedinice sektora:

1) Odeljenje za projektovanje i planiranje

 • Odsek za projektovanje;
 • Odsek za planiranje i koordinaciju.

2) Odeljenje za izradu DKP-a

 • Odsek za izradu katastarskih planova;
 • Grupa za unutrašnju kontrolu.

3) Centar za katastar nepokretnosti Beograd

4) Službe za katastar nepokretnosti

Republički geodetski zavod 2000-2015 | Uslovi korišćenja