Обрасци компетенција


Образац компетенција Јединица за интерну ревизију.
Образац компетенција Гео Сектор.
Образац компетенција Директор РГЗ.
Образац компетенција КН за радна места од бр 102-171.
Образац компетенција КН за радна места од бр 1129-1232.
Образац компетенција КН за радна места од бр 1233-1361.
Образац компетенција КН за радна места од бр 172-411.
Образац компетенција КН за радна места од бр 412-649.
Образац компетенција КН за радна места од бр 650-889.
Образац компетенција КН за радна места од бр 890-1128.
Образац компетенција Одељење архива.
Образац компетенција Одељење за финансије и контролу.
Образац компетенција Одељење људских ресурса.
Образац компетенција Сектор за дигиталну трансформацију.
Образац компетенција Сектор за надзор и контролу.
Образац компетенција Сектор за правне послове.
Образац компетенција Сектор за развој и иновације.