СТАТИСТИКА еШАЛТЕРА - четврти квартал 2021.
ПОРЕЂЕЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

 

 

/content/pages/onama/статистика/2022/01/Tabela 1 - DECEMBAR.jpg

 

 

/content/pages/onama/статистика/2022/01/Grafik 1 - DECEMBAR.jpg

 

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА ПРЕДМЕТА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ ЗА КАТАСТАР – четврти квартал 2021. ГОДИНЕ 

/content/pages/onama/статистика/2022/01/Tabela 2 - DECEMBAR.jpg

 


 

 

Започните разговор са оператером