ДМТ грида 5м

ЕПОХА 2010 - СПИСАК ГРАДСКИХ ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРАЂЕН ДМТ ГРИДА 5М

Бр.

Градови

Бр.

Градови

1

Апатин

4

Прибој

2

Бачка Паланка

5

Шид

3

Прешево

 

 

 

 

 

 

 

Започните разговор са оператером