БУЏЕТ

Није било ревизије буџета.

Реализовани буџет за 2020. годину
Започните разговор са оператером