ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Републичког геодетског завода објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти ("Службени гласник РС", број 10/2022).

У складу са цитираним прописима, Информатор о раду Републичког геодетског завода објављен је у Јединственом информационом систему информатора о раду који је доступан на веб страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Сврха објављивања Информатора о раду је информисање јавности о документима и информацијама које поседује или којима располаже Републички геодетски завод у оквиру свог делокруга.

Информатор о раду садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. На овај начин, сви потенцијални корисници услуга и сарадници добијају обавештења о најбитнијим питањима, а уједно имају основу за даљу потрагу о информацијама.

Информатор о раду Републичког геодетског завода можете погледати на страници: https://informator.poverenik.rs/informator?org=gWH7wSzSea6tvjxLu