ПРЕДЛОЗИ И НАЦРТИ ДОКУМЕНАТА
Нацрт новог правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу

Обавештавамо вас да је Републички геодетски завод припремио Нацрт новог правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу.

Позивамо релевантна удружења, стручну јавност и друга заинтересована лица да своје примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт новог правилника доставе до 22.09.2020. године електронским путем на адресу:office@rgz.gov.rs или путем поште на адресу: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39.

Започните разговор са оператером