ПРЕДЛОЗИ И НАЦРТИ ДОКУМЕНАТА
Пројекат израде новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу за 2022. годину

Републички геодетски завод је урадио дубинску и детаљну анализу стања у институцији на основу мерљивих и транспарентних података и информација које су доступне захваљујући чињеници да РГЗ функционише у потпуности дигитално преко развијених и имплементираних информационимх система и дигитализованих пословних процеса.

Коришћењем добијених података припремљен је Пројекат израде новог правилника, на основу којег је начињен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу за 2022. годину, који је Влада Републике Србије усвојила 10. новембра 2022. године. 

Пројекат израде новог правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу за 2022. годину можете преузети на следећем линку: