СТРУЧНА УПУТСТВА
Стручно упутство за израду и одржавање дигиталне базе катастра водова 01 бр. 956-2/05 од 21.04.2005. године;
Стручно упутство за израду дигиталног катастарског плана (дигитализацијом аналогних катастарских планова у дигитални катастарски модел) 01 бр. 95-42/06 од 03.05.2006. године; 
Стручно упутство о примени активне геодетске референтне основе Републике Србије у основним геодетским радовима и премеру непокретности, бр. 95-83/05 од 30.12.2005. године;
Упутство за организацију података у процесу формирања дигиталног катастарског плана у окружењу програмског пакета МАПСОФТ 2000, 01 бр. 95-81/06 од 03.11.2006. године.
Започните разговор са оператером