УПУТСТВА

  
         Упутство о раду библиотеке Републичког геодетског завода 06 бр. 021-6/99 од 17.6.1999. године
          Упутство за примену прописа о канцеларијском пословању у организационим јединицама, децембар 1995. године
         Упутство о финансијском пословању бр. 400-36/97-1 од 24.10.1997. године
         Упутство о материјалном пословању бр. 400-36/97-2 од 24.10.1997. године
         Упутство о вршењу унутрашње контроле и стручног надзора у Републичком геодетском заводу 01 бр. 110-1/04 од 06.02.2004. године
         Упутство о коришћењу Интернет-а и Интернет имејл сервиса у Републичком геодетском заводу бр. 021-11/04 од 05.04.2004. године
         Упутство о изради и реализацији пројекта геодетских обележавања грађевинских парцела 01 бр. 95-54/04 од 15.06.2004. године