ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Издавање извода из листа непокретности

Потребно је поднети:

  1. захтев за издавање извода из листа непокретности (можете преузети ОВДЕ) са унетим подацима о
    1. Називу катастарске општине на којој се налази непокретност
    2. Број катастарске парцеле или име власника непокретности - уколико је податак о броју катастарске парцеле непознат, за линк ка подацима еКатастра, преко адресе непокретности кликните ОВДЕ.

Образац захтева за издавање поседовног листа - листа непокретности можете прузети ОВДЕ.

Републичке административне таксе за захтев и за издавање листа непокретности

  1. Такса за захтев износи 330 динара.
  2. Такса за издавање извода из листа непокретности износи:
  • За извод из листа непокретности Геодетског катастарског информационог система, по непокретности 550 динара.
  • За извод из листа непокретности Геодетског катастарског информационог система, у форми оригиналног електронског документа, по непокретности 550 динара.

У 20 служби за катастар непокретности плаћање такси је могуће обавити платним картицама. Листа свих служби налази се ОВДЕ.

Са попуњеним обрасцем и потребном документацијом можете заказати термин за предају захтева ОВДЕ.