ВИДЕО УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ е ЗАКАЗИВАЊЕ
Видео упутство за еЗаказивање предаје документације на шалтеру

Видео упутство за еЗаказивање са службеником катастра

Видео упутство за проверу статуса предмета путем интернета