КОРИСНИ ЛИНКОВИ - МИНИСТАРСТВА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство привреде www.privreda.gov.rs
Министарство финансија www.mfin.gov.rs
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs
Министарство заштите животне средине www.ekologija.gov.rs
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs
Министарство рударства и енергетике www.mre.gov.rs
Министарство унутрашње и спољне трговине  www.must.gov.rs
Министарство правде www.mpravde.gov.rs
Министарство државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог www.minljmpdd.gov.rs
Министарство унутрашњих послова www.mup.gov.rs
Министарство одбране www.mod.gov.rs
Министарство спољних послова www.mfa.gov.rs
Министарство за европске интеграције www.mei.gov.rs
Министарство просвете www.prosveta.gov.rs
Министарство здравља www.zdravlje.gov.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs
Министарство за бригу о породици и демографију www.minbpd.gov.rs
Министарство спорта www.mos.gov.rs
Министарство културе  www.kultura.gov.rs
Министарство за бригу о селу  www.mbs.gov.rs
Министарство науке, технолошког развоја и иновација  www.nitra.gov.rs
Министарство туризма и омладине  www.mto.gov.rs
Министарство информисања и телекомуникација www.mit.gov.rs
Министарство за јавна улагања www.obnova.gov.rs