КОРИСНИ ЛИНКОВИ - ОСТАЛО
Службени гласник www.slglasnik.com
Град Београд www.beograd.org.rs
Стална конференција градова и општина www.skgo.org
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу града Београда www.beoland.com
Војногеографски институт www.vgi.mod.gov.rs
Инжењерска комора Србије www.ingkomora.org.rs
Војска Србије www.vs.rs
Гео Србија www.geosrbija.rs
Експерт www.ekspert.rs
Комисија за стандардизацију географских имена www.ksgi.gov.rs
Савез геодета Србије facebook.com/savezgeodetasrbije/