БИЛТЕН КАТАСТАРСКО ПРАВНЕ ПРАКСЕ

/content/pages/mediji/bilten-katastarsko-pravne-prakse/bilten_katastarsko_pravne_prakse1.jpgНа овој страници можете преузети издања Билтена катастарско правне праксе у електронском формату. Штампана издања часописа Билтена катастарско правне праксе налазе се у библиотеци Републичког геодетског завода на петом страту седишта РГЗ-а, Булевар војводе Мишића 39, Београд.

Билтен катастарско правне праксе био је посебно издање часописа Геодетска служба, који се објављивао по препоруци Светске банке током трајања Пројекта за катастар и упис права у Републици Србији (пројекат завшен у јулу 2012. године).

У складу са савременим трендовима ажурне информације о савременој катастарко правној пракси, објављују се у електронском формату од марта 2016. године. До сада објављене информације о катастарско правној пракси можете пронаћи ОВДЕ.

Републички геодетски завод је у априлу 2008. године објавио први број Билтена катастарско-правне праксе. Последњи објављени број изашао је 2012. године. 

 

Билтен катастарско
правне праксе
           Билтен је излазио у периоду
                        од 2008. до 2012. године.
Билтен катастарско
правне праксе 2012.
Билтен катастарско
правне праксе 2011.
Билтен катастарско
правне праксе 2010.
Билтен катастарско
правне праксе 2009.
Билтен катастарско
правне праксе 2008.
 

 

Билтен катастарско-правне праксе био је посебно издање часописа Геодетска служба, који се објављивао по препоруци Светске банке током трајања Пројекта за катастар и упис права у Републици Србији (пројекат завршен у јулу 2012. године). Билтен је био допуна постојећим публикацијама Републичког геодетског завода. Циљ издања РГЗ-а је упознавање запослених и шире јавности са активностима Републичког геодетског завода.

Према досадашњој пракси, Републички геодетски завод, као посебна организација која обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на државни премер и катастар и упис права на непокретностима, за питања која нису довољно или прецизно регулисана законом и другим прописама доноси интерне расписе – упутства, која су обавезујућа за унутрашње организационе јединице, службе за катастар непокретности и уједно помажу запосленима у свакодневном раду. Помоћ за ширу јавност Републички геодетски завод пружа организовањем презентација и радионица за одређене групе корисника, као и преко веб-сајта, путем одговора на конкретна питања грађана.

Билтен катастарско-правне праксе је предвиђен да сублимира досадашњу праксу у вези са уписима права у катастар непокретности, ради ефикаснијег и квалитетнијег рада Републичког геодетског завода, како у поступку одржавања катастра земљишта тако и у поступку израде и одржавања катастра непокретности. Из тог разлога садржај Билтена је уређен да представља материјал који обрађује примену катастарских прописа заједно са другим прописима којима се уређују непокретности и права на њима, а све у циљу њихове једнообразне примене у истоветним случајевима.

У Билтену су анализирани комплекснији случајеви и питања која се јављају у пракси, износе ставови о начину решавања са конкретним примерима о којима се одлучивало приликом стручног и управног надзора, у другостепеним одлукама Републичког геодетског завода, као и постојећим судским одлукама. Упознавање са сентенцама из цитираних одлука треба да охрабри службе за катастар непокретности на брже поступање по захтевима странака и доношење квалитетних одлука које ће остати на снази, а заинтересовану јавност правилно поучи у поступку уписа у катастар непокретности.