КОНТАКТ ЗА МЕДИЈЕ
 
 телефон 
+381 11 715 26 01
 е-пошта                                              press @rgz.gov.rs
                                                                   office @rgz.gov.rs
Горе наведени контакт подаци намењени су за представнике медија.
Информације за грађане о појединачним предметима могу се добити позивањем број телефона ИНФО ЦЕНТРА.