ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА И СЕКТОРИ РГЗ-а
Систематизација Републичког геодетског завода

Системататизацију Републичког геодетског завода можете преузети ОВДЕ.

 

АДРЕСА РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

Булевар војводе Мишића 39

11040 Београд

Србија

 Кабинет директора Републичког геодетског завода
Директор
Мр Борко Драшковић, дипл. инж. геод.
   телефон
+381 11 715 26 01
   факс
+381 11 715 26 11
   е-пошта                                                                                       
office@rgz.gov.rs
 
Одлуком Владе Републике Србије на седници одржаној 23. 7. 2015. године, дипл. геод. инж. Борко Драшковић постављен је за в. д. директора Републичког геодетског завода, а одлуком Владе Републике Србије на седници одржаној 08.12.2017. године, дипл. геод. инж. Борко Драшковић постављен је за директора Републичког геодетског завода. Влада Републике Србије је, на седници одржаној 25. новембра 2022. године, донела решење да на место директора Републичког геодетског завода поново постави мр Борка Драшковића, на период од 5 година, почев од 9. децембра 2022. године.

Републички геодетски завод је посебна организација која врши стручне и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем, НИГП и геодетске радове у инжењерско-техничким областима.
Сектори Републичког геодетског завода
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком геодетском заводу, бр. 110-1/2022 од 01.11.2022. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 Број: 110-8744/2022-1 од 10.11.2022. године, формиране су следеће основне унутрашње јединице:
/content/galerija/2022/Darko.jpg
   телефон
+381 11 715 26 19
   Инфо центар
0700/500 - 500
   е-пошта                                      sr@rgz.gov.rs
/content/galerija/2022/Djurovic2.JPG
   телефон
+381 11 715 26 03
   Инфо центар
0700/500 - 500
   е-пошта
Уже унутрашње јединице изван сектора

У Сектору за катастар непокретности образоване су уже унутрашње јединице ван седишта Завода - Службе за катастар непокретности, у градовима и општинама.

 

Организациона шема РГЗ-а

/content/Vesti/2022/12/organizaciona sem (1).jpg