Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу - архива
30-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-12-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.12.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-08-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.08.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-07-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.07.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-06-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.06.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-06-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.06.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-06-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.06.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-06-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.06.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-06-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.06.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-06-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.06.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-06-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.06.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-06-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.06.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-06-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.06.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-05-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.05.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-04-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.04.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-03-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.03.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-02-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.02.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.1.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.1.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-01-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.01.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-12-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.12.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-11-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.11.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-10-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.10.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-09-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.09.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-08-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.08.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-07-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.07.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-06-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.06.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-05-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.05.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-03-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.03.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-02-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.02.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-01-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.01.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-12-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.12.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-11-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.11.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-10-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.10.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-09-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.09.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-08-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.08.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-07-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.07.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-06-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.06.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-05-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.05.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-04-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.04.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-03-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.03.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-02-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.02.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-01-2020

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.01.2020. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-12-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02. 12. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-11-2019

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27. 11. 2019. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.