Статистика еШалтера
СТАТИСТИКА ФОРМИРАНИХ УПРАВНИХ И ВАНУПРАВНИХ ПРЕДМЕТА ОД ПОЧЕТКА РАДА е-ШАЛТЕРА

/content/pages/onama/статистика/2023/02/Grafik 6 f2023.jpg

ПОРЕЂЕЊЕ БРОЈА УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА ФОМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА И ШАЛТЕРА СЛУЖБЕ КАТАСТРА
ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО УПРАВНИМ ПРЕДМЕТИМА ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА
ПРОСЕЧНА БРЗИНА РЕШАВАЊА ПО УПРАВНИМ ПРЕДМЕТИМА ЗА ПРОМЕНУ НОСИОЦА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ФОРМИРАНИХ ПУТЕМ еШАЛТЕРА

 

За више информација посетите – upisnepokretnosti.rs

 

Започните разговор са оператером