СТАТИСТИКА
02-02-2023

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ФОРМИРАНИХ И РЕШАВАНИХ УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ

На овој страници ће бити приказивана упоредна статистика примљених и решаваних управних предмета на месечном нивоу. Приложене табеле указују на два важна аспекта у пословању. Прва табела указује на обим делатности и служи за праћење учинка у повећавању ажурности катастра непокретности. Друга табела има сврху евидентирања проблема који су настали услед дугогодишње праксе избегавања књижења непокретности.
Започните разговор са оператером