СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
24-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-11-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.11.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
31-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 31.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
03-10-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 03.10.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
30-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 30.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
29-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-09-2022

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.
Започните разговор са оператером