СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
26-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
25-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 25.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
24-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 24.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
18-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 18.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
17-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 17.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
11-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 11.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
10-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 10.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
04-01-2023

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 04.01.2023. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.
Започните разговор са оператером