СТАТИСТИКА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
29-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 29.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
28-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 28.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
27-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 27.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
26-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
23-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 23.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
22-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 22.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
21-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
20-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 20.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
19-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 19.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
16-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 16.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
15-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 15.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
14-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 14.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
13-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 13.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
12-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 12.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
09-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 09.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
08-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 08.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
07-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 07.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
06-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 06.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
05-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 05.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
02-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 02.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
01-04-2021

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 01.04.2021. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.
Статистика формирања управних предмета у катастрима на дневном нивоу архива.
Започните разговор са оператером