Статистика о броју запослених и ангажованих лица у РГЗ-у

Статистика о броју запослених и ангажованих лица у Републичком геодестком заводу у складу са чл. 8 став 1 и 2 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020).

 

/content/Vesti/2022/02/stanje11022022.png

Започните разговор са оператером