Статистика о броју запослених и ангажованих лица у РГЗ-у

Статистика о броју запослених и ангажованих лица у Републичком геодестком заводу у складу са чл. 8 став 1 и 2 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020).

 

/content/pages/onama/статистика/2021/04 april/_____ __ ___ 28.04.2021..jpg

Започните разговор са оператером