Статистика оцењивања запослених
08-04-2022

Ранг листа успешности за I квартал 2022.

Након извршеног оцењивања радне успешности за I квартал 2022. године, сачињена је ранг листа постигнутих резултата.
03-02-2022

Ранг листа радне успешности служби за катастар непокретности за 2021. годину

На основу прикупљених података о раду служби током 2021. године извршено је годишње оцењивање радне успешности служби за катастар непокретности - Одељења са припадајућим Одсецима, Групама и Шалтерима и добијена је коначна оцена узимајући у обзир параметре испуњености радних циљева у 2021. години, средње вредности кварталног оцењивања и добијене вредности оцене на годишњем нивоу.
25-01-2022

Ранг листа успешности за IV квартал 2021.

Након извршеног оцењивања радне успешности за IV квартал 2021. године, сачињена је ранг листа постигнутих резултата.
07-10-2021

Ранг листа успешности за III квартал 2021.

Након извршеног оцењивања радне успешности за III квартал 2021. године, сачињена је ранг листа постигнутих резултата.
19-07-2021

Оцењивање радне успешности за II квартал 2021. године

На основу позитивних законских прописа извршено је оцењивање радне успешности за II квартал 2021. године и сачињена је ранг листа постигнутих резултата.
18-05-2021

Оцењивање радне успешности за I квартал 2021. године

На основу позитивних законских прописа извршено је оцењивање радне успешности за I квартал 2021. године и сачињена је ранг листа постигнутих резултата.
Започните разговор са оператером