ЈАВНЕ НАБАВКЕ

21-10-2021

Јавна набавка услуге - Набавка услуге израде и обезбеђења потврде о техничкој исправности лифтова

Отворен поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге израде и обезбеђења потврде о техничкој исправности лифтова, са одржавањем истих (јавна набавка број 21/2021).
22-09-2021

Јавна набавка услуге - Коришћење мобилних телефона за потребе РГЗ-а

Отворен поступак јавне набавке услуге - Коришћење мобилних телефона, за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 18/2021).
05-08-2021

Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања хигијене у пословним просторијама РГЗ-а

Отворен поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге одржавања хигијене у пословним просторијама Републичког геодетског завода и његовим организационим јединицама (јавна набавка број 20/2021).
29-07-2021

Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационих линкова

Отворен поступак јавне набавке - Услуге одржавања комуникационих линкова (јавна набавка број 10/2021).
29-07-2021

Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање клима уређаја

Отворен поступак јавне набавке услуге - Сервисирање и одржавање клима уређаја у Републичком геодетском заводу (јавна набавка број 19/2021).
22-07-2021

Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме

Отворен поступак јавне набавке услуге - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, LAN мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала.
15-07-2021

Јавна набавка добара - Набавка и инсталација система видео надзора са израдом пројекта изведеног стања

Јавна набавка добара - Набавка и инсталација система видео надзора са израдом пројекта изведеног стања (ЈН 7/2021).
14-07-2021

Јавна набавка услуге - Сервисирање гравиметра

Отворени поступак јавне набавке услуге - Сервисирање гравиметра (јавна набавка број 8/2021)
07-07-2021

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера nextbiz

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера nextbiz, специјализованог софтвера за управљане финансијама буџетских корисника (јавна набавка број 1/2021) - преговарачки поступак.
23-06-2021

Јавна набавка услуге - Одржавање електро-енергетске опреме

Отворен поступак јавне набавке услуге - Одржавање електро-енергетске опреме у сервер сали (јавна набавка број 16/2021)
22-06-2021

Јавна набавка услуге - Одржавање клима система

Отворени поступак јавне набавке услуге - Одржавање клима система у серверским салама Републичког геодетског завода (јавна набавка број 15/2021).
16-06-2021

Јавна набавка услуге - Одржавање геодетско-катастарског информационог система

Отворен поступак јавне набавке услуге - Одржавање геодетско-катастарског информационог система (јавна набавка број 14/2021).
10-06-2021

Јавни позив - Сервисирање и одржавање возила

У отвореном поступку јавне набавке услуге - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих јединица - Служби за катастар непокретности (ЈН 3/2021)
07-06-2021

Јавна набавка добра - Набавка надоградње апликације еЗаказивање

Јавна набавка добра - Набавка надоградње апликације еЗаказивање (јавна набавка број 6/2021).
04-06-2021

Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационе опреме за колаборацију система IP телефоније

Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационе опреме за колаборацију система IP телефоније (јавна набавка број 13/2021).
04-06-2021

Јавна набавка услуге - Одржавање CISCO комуникационе опреме

Јавна набавка услуге - Одржавање CISCO комуникационе опреме (јавна набавка број 12/2021).
02-06-2021

Јавна набавка добара - Набавка тонера

Отворен поступак јавне набавке добара - Набавка тонера (ЈН 5/2021)
28-05-2021

Јавна набавка услуге - Одржавање апликације за израду и одржавање катастар водова

Отворен поступак јавне набавке услуге - Одржавање апликације за израду и одржавање катастар водова (јавна набавка број 11/2021).
25-05-2021

Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања противпожарне опреме и инсталације за гашење пожара

Набавка услуге одржавања противпожарне опреме и инсталације за гашење пожара у сервер салама и портирници Републичког геодетског завода (ЈН 9/2021).
28-04-2021

Јавна набавка добара - Набавка надоградњи лиценци

Набавка надоградњи лиценци (јавна набавка број 4/2021) - отворени поступак
02-04-2021

Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање штампача и скенера

Сервисирање и одржавање штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (јавна набавка број 5/2021)
01-04-2021

Јавна набавка услуге - Набавка услуге демонтаже старих агрегата SDMO J66K и GENPOWER GNT 165 и испорука и монтажа нових агрегата са пратећим радовима

Јавна набавка услуге демонтаже старих агрегата SDMO J66K и GENPOWER GNT 165 и испорука и монтажа нових агрегата са пратећим радовима.
31-03-2021

Јавна набавка услуге сервисирања фотокопир апарата

Јавна набавка услуге сервисирања фотокопир апарата (ЈН 4/2021).
16-03-2021

Јавна набавка услуге - Осигурање пословног простора

Јавна набавка услуге - Осигурање пословног простора Републичког геодетског завода (јавна набавка број 6/2021) - отворени поступак.
16-03-2021

Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке

Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке услуге - Набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода (ЈН 2/2021).
10-03-2021

Јавна набавка добара - Набавка најновијих верзија постојећих софтвера MNT

Набавка најновијих верзија постојећих софтвера (MNT) за Intergraph/Erdas/Bentley/TerraSolid софтверска решења са одржавањем (јавна набавка број 3/2021) - отворени поступак.
26-02-2021

Јавни позив - Отворен поступак јавне набавке добара

Јавна набавка добара - Надоградња софтвера - TPP - Software Maintenance - Trimble Pivot Platform Level 1(12 month expiration) и TPP - Software Maintenance - Survey Trimble Business Center Advanced (12 month expiration) (јавна набавка број 1/2021).
26-02-2021

Јавни позив - Отворен поступак јавне набавке добара

Отворен поступак јавне набавке добара - Канцеларијског намештаја (ЈН 2/2021).
25-02-2021

Јавна набавка услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита

Јавна набавка услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објеката Републичког геодетског завода (јавна набавка број 1/2021)
01-12-2020

Јавна набавка мале вредности услуга - Одржавање софтверског система „Е-жалба“

Предмет јавне набавке је услуга – Одржавање софтверског система „Е-жалба“ (јавна набавка број 16/2020).
23-11-2020

Јавна набавке услуга - Каско осигурање службених возила Републичког геодетског завода

Каско осигурање службених возила Републичког геодетског завода ЈН бр. 10/2020.
09-11-2020

Јавна набавка мале вредности добра - Набавка, испорука и монтажа Power modula UPS SYMMETRA PX

Јавна набавка мале вредности добра - Набавка, испорука и монтажа Power modula UPS SYMMETRA PX (јавна набавка број 11/2020).
09-11-2020

Јавна набавка добара - набавка најновије верзије софтвера crowdSDI и мобилне апликације Геосрбија

Јавна набавка добара - набавка најновије верзије софтвера crowdSDI и мобилне апликације Геосрбија (јавна набавка број 10/2020)
03-08-2020

Јавна набавка мале вредности услуге - Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова

Јавна набавка мале вредности услуге - Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова од стране одговарајуће сертификационе куће и одржавање лифтова (јавна набавка број 15/2020).
08-07-2020

Обавештење о закљученом уговору

Набавка 5000 литара гасног уља екстра лако Евро Ел, за потребе Републичког геодетског завода, за СКН Свилајнац.
08-07-2020

Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара - 2400 литара гасног уља екстра лако Евро Ел, за потребе Републичког геодетског завода, за СКН Шид.
08-07-2020

Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара 4800 литара гасног уља екстра лако Евро Ел, за потребе Републичког геодетског завода, за СКН Коцељева.
08-07-2020

Обавештење о закљученом уговору

Набавка добара 6000 литара гасног уља екстра лако Евро Ел, за потребе Републичког геодетског завода, за СКН Књажевац.
08-07-2020

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добра - набавка горива и мазива за партију 5 - 3670 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Александровац.
06-07-2020

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 30m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Бела Црква

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 30m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Бела Црква. Јавна набавка бр. 7/2020
03-07-2020

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 30prm , за потребе Службе за катастар непокретности Бела Паланка

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 30prm , за потребе Службе за катастар непокретности Бела Паланка. Јавна набавка бр. 4/2020.
03-07-2020

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 30m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Бабушница

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 30m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Бабушница. Јавна набавка бр. 8/2020
03-07-2020

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 7m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Косовска Каменица

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 7m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Косовска Каменица. Јавна набавка бр. 11/2020
03-07-2020

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 12m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Трговиште

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом добара - дрва за огрев, количине 12m3 , за потребе Службе за катастар непокретности Трговиште. Јавна набавка бр. 10/2020
02-07-2020

Јавна набавка добара - Набавка угља, количине 25 t, за потребе Службе за катастар непокретности Уб

Јавна набавка добара - Набавка угља, количине 25 t, за потребе Службе за катастар непокретности Уб. Јавна набавка бр. 9/2020.
01-07-2020

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера NexTBIZ

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера „NexTBIZ””, специјализованог софтвера за управљање финансијама буџетских корисника (јавна набавка број 1/2020).
01-07-2020

Јавна набавка добра - Надоградња постојећег корпоративног IP телефонског система

Јавна набавка добра - НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОРПОРАТИВНОГ IP ТЕЛЕФОНСКОГ СИСТЕМА (јавна набавка број 6/2020) - отворени поступак.
30-06-2020

Јавна набавка дрва за огрев за потребе СКН Владимирци

Јавна набавка дрва за огрев, количине 4 m3, за потребе СКН Владимирци.
30-06-2020

Јавна набавка угља за огрев за потребе СКН Владимирци

Јавна набавка угља за огрев, количине 8t , за потребе СКН Владимирци.
30-06-2020

Јавна набавка услуге Обнављање СРЕФ и РНМ тачака на подручју територије Републике Србије

Јавна набавка набавка мале вредности – Обнављање СРЕФ и РНМ тачака на подручју територије Републике Србије. (јн бр. 10/2020)
29-06-2020

Јавна набавка дрва за огрев за потребе СКН Осечина

Јавна набавка дрва за огрев, количине 10 m3, за потребе СКН Осечина.
29-06-2020

Јавна набавка угља за огрев за потребе СКН Осечина

Јавна набавка угља за огрев, количине 4 t, за потребе СКН Осечина.
29-06-2020

Јавна набавка угља за огрев за потребе СКН Барајево

Јавна набавка угља за огрев, количине 12 t, за потребе СКН Барајево.
29-06-2020

Јавна набавка дрва за огрев за потребе СКН Барајево

Јавна набавка дрва за огрев, количине 3 m3, за потребе СКН Барајево.
26-06-2020

Јавна набавка угља за огрев за потребе СКН Нови Пазар

Јавна набавка угља за огрев, количине 35 t, за потребе СКН Нови Пазар.
26-06-2020

Јавна набавка дрва за огрев за потребе СКН Нови Пазар

Јавна набавка дрва за огрев, количине 45 m3, за потребе СКН Нови Пазар.
26-06-2020

Јавна набавка мале вредности услуга - Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време

Јавна набавка мале вредности услуга - Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време (за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете), за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 13/2020).
26-06-2020

Јавна набавка мале вредности добра - Софтверска апликација за рад магацина и јавних набавки

Јавна набавка мале вредности добра - Софтверска апликација за рад магацина и јавних набавки (јавна набавка број 5/2020).
24-06-2020

Јавна набавка мале вредности - Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације

Јавна набавка мале вредности - Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације (јн бр. 14/2020).
23-06-2020

Јавна набавка добра - Надоградња софтвера за апликацију е-ЗАКАЗИВАЊЕ

Поступак јавне набавке добра - Надоградња софтвера за апликацију е-ЗАКАЗИВАЊЕ (јавна набавка број 8/2020) - јавна набавка мале вредности.
22-06-2020

Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге одржавања комуникационе инфраструктуре

Јавна набавка мале вредности - Набавка услуге одржавања комуникационе инфраструктуре (јн бр. 12/2020).
22-06-2020

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка добара за штампу и израду картографских публикација

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка добара за штампу и израду картографских публикација (јавна набавка број 7/2020).
09-06-2020

Јавне набавке мале вредности услуге - Сервисирање и одржавање клима уређаја

Јавне набавке мале вредности услуге - Сервисирање и одржавање клима уређаја у Републичком геодетском заводу (јавна набавка број 5/2020).
03-06-2020

Јавна набавка - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме

Јавна набавка - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, ЛАН мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала.
29-05-2020

Јавна набавка мале вредности услуге - Набавка услуге одржавања и техничке подршке за софтверску апликацију за израду и одржавање катастра водова

Јавна набавка мале вредности услуге - Набавка услуге одржавања и техничке подршке за софтверску апликацију за израду и одржавање катастра водова (јавна набавка број 11/2020).
25-05-2020

Јавна набавка услуге - Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког геодетског завода

Јавна набавка услуге - Одржавање хигијене у пословним просторијама Републичког геодетског завода и његовим организационим јединицама (јавна набавка број 3/2020).
25-05-2020

Јавна набавка услуге - Обнова произвођачке подршке и одржавање дата центар инфраструктуре и виртуелизационог софтвера

Јавна набавка услуге - Обнова произвођачке подршке и одржавање дата центар инфраструктуре и виртуелизационог софтвера за потребе Републичког геодетског завода. (јн бр. 7/2020).
25-05-2020

Јавна набавка добара - Набавка папира за фотокопирање и ситног канцеларијског материјала

Јавна набавка добара - Набавка папира за фотокопирање и ситног канцеларијског материјала (ЈН 4/2020)
19-05-2020

Јавна набавка услуге - Продужење права коришћења и одржавање антивирусне заштите ESET Endpoint Protection Standard

Јавна набавка услуге - Продужење права коришћења и одржавање антивирусне заштите ESET Endpoint Protection Standard, за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 8/2020).
19-05-2020

Јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електро-енергетске опреме у серверским салама у Седишту Републичког геодетског завода

Јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електро-енергетске опреме у серверским салама у Седишту Републичког геодетског завода, у улици Булевар војводе Мишића број 39 и сервер сали у објекту “Грмеч” (Одељење архива), у улици Аутопут број 20 (јавна набавка број 7/2020).
19-05-2020

Јавна набавка мале вредности услуге - Набавка уређаја за беспрекидно напајање електричном енергијом

Јавна набавка мале вредности услуге - Набавка уређаја за беспрекидно напајање електричном енергијом - UPS (јавна набавка број 6/2020).
19-05-2020

Јавна набавка услуге - Поправка електричне и електронске опреме у сервер сали

Јавна набавка услуге - Поправка електричне и електронске опреме у сервер сали Републичког геодетског заода (јавна набавка број 8/2020) - јавна набавка мале вредности.
19-05-2020

Јавна набавка услуге - Одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама

Јавна набавка услуге - Одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама у Седишту Републичког геодетског завода, сервер Сали у пословним просторијама РГЗ-а - Београд (27.март 43-45) и у сервер Сали у објекту „ГРМЕЧ“ (Одељење архива у улици Аутопут број 20) (јавна набавка број 9/2020) - јавна набавка мале вредности.
12-03-2020

Јавна набавка услуге снабдевања електричном енергијом

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуге снабедевања електричном енергијом за потребе Републичког геодетског завода, а на основу Оквирног споразума Управе за заједничке послове републичких органа.
10-03-2020

Јавна набавка услуга интернета и преноса података

Јавна набавка услуга – Набавка услуга интернета и преноса података (телекомуникационе услуге) - јавна набавка број 6/2020.
03-03-2020

Јавна набавка услуге - Сервисирање и одржавање штампача и скенера

Поступак јавне набавке услуга - Сервисирање и одржавање штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (јавна набавка број 5/2020).
28-02-2020

Јавна набавка радова - набавка молерских радова

Јавна набавка радова – набавка молерских радова за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 1/2020) - јавна набавка мале вредности
28-02-2020

Јавна набавка добара - upgrade лиценци

Јавна набавка добара - upgrade лиценци (јавна набавка број 5/2020) - отворени поступак
28-02-2020

Јавна набавка услуге - Одржавање софтвера Trimble Business Center Аdvance

Поступак јавне набавке услуга – Одржавање софтвера Trimble Business Center Аdvance (јавна набавка број 2/2020) - јавна набавка мале вредности.
25-02-2020

Јавна набавка добара - набавка тонера

Јавна набавка добара - набавка тонера (3/2020).
21-02-2020

Јавна набавка добара - набавка најновије верзије апликације за регистар геодетских организација

Јавна набавка добара - набавка најновије верзије апликације за регистар геодетских организација (јавна набавка број 2/2020).
20-02-2020

Јавна набавка услуге - осигурање пословног простора Републичког геодетског завода

Поступак јавне набавке услуге - осигурање пословног простора Републичког геодетског завода (јавна набавка број 4/2020)
20-02-2020

Јавна набавке услуге - Сервисирање фотокопир апарата

Поступак јавне набавке мале вредности услуге – Сервисирање фотокопир апарата (јавна набавка број 3/2020).
20-02-2020

Јавна набавка услуге - Набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода

Поступак јавне набавке мале вредности услуге – Набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода (јавна набавка број 1/2020).
19-02-2020

Јавне набавке мале вредности услуге - Коришћење мобилног телефона

Јавне набавке мале вредности услуге – Коришћење мобилног телефона за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 4/2020).
14-02-2020

Јавна набавка услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита

Поступак јавне набавке услуга - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објеката Републичког геодетског завода (јавна набавка број 1/2020).
05-02-2020

Јавна набавка добра -набавка најновије верзије апликације за регистар геодетских организација

Поступак јавне набавке добра - НАБАВКА НАЈНОВИЈЕ ВЕРЗИЈЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА РЕГИСТАР ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (јавна набавка број 1/2020) - јавна набавка мале вредности
05-02-2020

Јавна набавка добра - најновије верзије постојећих софтвера

Отворен поступак јавне набавке добра – најновије верзије постојећих софтвера (МНТ) за Intergraph/Erdas/Bentley/TerraSolid софтверска решења са одржавањем (јавна набавка број 2/2020)
05-02-2020

Јавна набавка услуга - Сервисирање и одржавање возила

Поступак јавне набавке услуга - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности (ЈН 2/2020)
30-01-2020

Јавна набавка добара - набавка евро дизела за потребе Републичког геодетског завода

Набавка евро дизела за потребе Републичког геодетског завода, а на основу Оквирног споразума Управе за заједничке послове републичких органа.
20-01-2020

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

Поступак за јавне набавке добара – Набавка канцеларијског намештаја ЈН бр. 01/2020
04-12-2019

Поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев 8m3 за потребе СКН Трговиште путем наруџбенице.
20-11-2019

Јавна набавка мале вредности добара - Надоградња софтвера за апликацију Е-ПРИМЕДБЕ

Поступак јавне набавке мале вредности добара – Надоградња софтвера за апликацију Е-ПРИМЕДБЕ (јавна набавка број 8/2019).
15-11-2019

Јавна набавка добра - Набавка и уградња рек ормана и рачунарског мрежног материјала

Јавна набавка добра - Набавка и уградња рек ормана и рачунарског мрежног материјала за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 7/2019) - Јавна набавка мале вредности.
05-11-2019

Јавна набавка услуге - каско осигурање службених возила

Поступак јавне набавке - каско осигурање службених возила РГЗ-а. Јавна набавка број 6/2019.
04-11-2019

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка 4 тоне угља за огрев

Поступак јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице – Набавка 4 тоне угља за огрев, за потребе Службе за катастар непокретности Осечина (јавна набавка број 16/2019).
04-11-2019

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка 10 m3 дрва за огрев

Поступак јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице – Набавка 10 m3 дрва за огрев, за потребе Службе за катастар непокретности Осечина (јавна набавка број 15/2019).
04-11-2019

Јавна набавка мале вредности добара - Дрва за огрев, количине 4 m3

Поступак јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице – Набавка 4 m3 дрва за огрев, за потребе Службе за катастар непокретности Владимирци (јавна набавка број 14/2019).
04-11-2019

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка трака за прозивни систем

Поступак јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице – Набавка трака за прозивни систем (термо ролни), количине 200 комада, за потребе Служби за катастар непокретности Нови Сад 1, Нови Сад 2 и Нови Сад 3 (јавна набавка број 13/2019).
30-10-2019

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке

Набавка 2400 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Шид.
30-10-2019

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке

Набавка 3677 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Александровац.
29-10-2019

Јавна набавка добра - Набавка најновије верзије андроид и web апликације

Поступак јавне набавке добра - Набавка најновије верзије андроид и web базиране апликације за теренски приказ инсталација и инфраструктуре (ЈН 8/2019)
29-10-2019

Јавна набавка добара - Набавка рачунарске опреме

Поступак јавне набавке добара – Набавка рачунарске опреме (јавна набавка број 6/2019).
28-10-2019

Јавна набавка добра-набавка софтвера система Е-жалба

Поступак јавне набавке добара – Набавка најновијег софтвера “система Е-жалба”, UPGRADE и UPDATE истог – аналитичка платформа (јавна набавка број 5/2019).
28-10-2019

Јавна набавка добра-набавка софтвера

Јавна набавка добра - набавка најновије верзије софтвера CROWDSDI (јавна набавка број 7/2019) - отворени поступак.
23-10-2019

Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка радова – набавка молерских радова (јавна набавка број1/2019)
21-10-2019

Јавне набавке мале вредности добара, путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев

Набавка 30 prm дрва за огрев, за потребе Службе за катастар непокретности Бела Паланка (јавна набавка број 12/2019).
17-10-2019

Јавна набавка мале вредности услуге

Коришћење мобилног телефона, за потребе Републицког геодетског завода (јавна набавка број 13/2019).
17-10-2019

Јавна набавка мале вредности путем наруџбенице

Јавна набавка добара – НАБАВКА 3m SCOTCH MAGIC TAPE INVISIBLE ИЛИ ЕКВИВАЛЕТНО (јавна набавка број11/2019)
16-10-2019

Набавка угља за огрев

Количине 15 тона, за потребе Службе за катастар непокретности Барајево (јавна набавка број 8/2019).
16-10-2019

Набавка дрва за огрев

Количина - 3 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Барајево (јавна набавка број 10/2019).
15-10-2019

Јавне набавке мале вредности услуге

Јавне набавке мале вредности услуге – Одржавање система за контролу приступа, за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 12/2019)
09-10-2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 6000 ЛИТАРА ЛОЖ УЉА ЗА СКН КЊАЖЕВАЦ

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке – Набавка 6000 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Књажевац.
09-10-2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 5000 ЛИТАРА ЛОЖ УЉА ЗА СКН СВИЛАЈНАЦ

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке – Набавка 5000 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Свилајнац.
09-10-2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЛОЖ УЉЕ СКН КОЦЕЉЕВА

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке – Набавка 4800 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Коцељева.
07-10-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 30 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Бела Црква, (јавна набавка број 9/2019).
30-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 30 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Бабушница, (јавна набавка број 7/2019).
16-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 7 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Косовска Каменица, за канцеларију у Ранилугу (јавна набавка број 6/2019).
16-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка угља за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка угља за огрев, количине 25 тона, за потребе Службе за катастар непокретности Уб (јавна набавка број 5/2019).
12-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка угља за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка угља за огрев, количине 10 тона, за потребе Службе за катастар непокретности Владимирци (јавна набавка број 4/2019).
12-09-2019

Јавне набавке мале вредности добара - Набавка дрва за огрев

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 4 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Владимирци (јавна набавка број 3/2019).
24-07-2019

Јавне набавке мале вредности добара - уградне опреме

Јавна набавка мале вредности добара - уградне опреме - power модула за уређај за беспрекидно напајање - UPS за сервер сале (јавна набавка 6/2019). Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију можете преузети у прилогу.
24-07-2019

Јавна набавка мале вредности добара - наруџбенице

Набавка дрвених лајсни за зидне карте, за потребе Сектора геодетских послова (јавна набавка број 2/2019).
23-07-2019

Јавна набавка мале вредности - Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације

Јавна набавка услуге мале вредности – Консултантске услуге за одржавање опреме за комуникације (јавна набавка број11/2019)
19-07-2019

Јавна набавка - Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова

Израда и обезбеђење потврде о техничкој исправности лифтова од стране одговарајуће сертификационе куће и одржавање лифтова (јавна набавка број 10/2019).
10-07-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - Колективно осигурање

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности услуге- Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време (за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете), за потребе Републичког геодетског завода.
27-06-2019

Јавна набавка електричне енергије

Напомена: Уговор је закључен на основу оквирног споразума број 404-02-921/2019-01 од 03.06.2019. године.
17-06-2019

Јавна набавка добара - Набавка бензина evro premium BMB -95

За потребе Републичког геодетског завода, а на основу Оквирног споразума Управе за заједничке послове републичких органа.
31-05-2019

Јавна набавка мале вредности добара - Набавка уградне опреме

Набавка уградне опреме – заменског клима уређаја и Power модула за уређај за беспрекидно напајање – УПС за сервер сале (јавна набавка број 4/2019).
31-05-2019

Јавна набавка добра-набавка софтверске апликације

Набавка софтверске апликације за израду и одржавање катастра водова у циљу реализације нових функционалности и несметаног функционисања развијеног информационог система за управљање и одржавање базе податаке катастар водова (јавна набавка број 5/2019) - јавна набавка мале вредности.
30-05-2019

Отворен поступак јавне набавке - 4 најновије лиценце BentleyMicroStation

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности добара – 4 најновије лиценце Bentley MicroStation за период трајања од 01.01. до 31.12.2019. године за потребе реализације пројекта IPA 2014 – израда карата ризика и карата угрожености од поплава (јавна набавка 3/2019).
27-05-2019

Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера NexTBIZ

Јавна набавка добра - Набавка лиценци и одржавање финансијског софтвера „NexTBIZ”, специјализованог софтвера за управљање финансијама буџетских корисника (јавна набавка број 1/2019). Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
15-03-2019

Отворен поступак јавне набавке - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме

Јавне набавке услуге – Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, ЛАН мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (јавна набавка број 4/2019). Позив за подношење понуда и Образац понуде са упутством за понуђаче, можете видети у прилогу.
01-03-2019

Јавна набавка услуге израде печата, штамбиља и факсимила за потребе свих организационих јединица РГЗ

Позив за подношење понуда и Образац понуде са упутством за понуђаче- Набавка услуге израде печата, штамбиља и факсимила за потребе свих организационих јединица Републичког геодетског завода (ЈН 1/2019), можете видети у прилогу.
28-02-2019

Јавна набавка радова- поправка крова на згради у Крагујевцу

Набавка радова - поправка крова на згради у Крагујевцу, у Улици цара Лазара бр. 6, за потребе Одељења за катастар водова Крагујевац, наруџбеница (јн 01/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и образац понуде са упутством за понуђаче.
28-02-2019

Јавна набавка- услуга израде печата

Набавка услуга - израда печата за лица којима се издаје геодетска лиценца првог или другог реда, за потребе Сектора за надзор и контролу (ЈН 2/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуде и образац понуде са упутством за понуђаче.
28-02-2019

Јавна набавка - набавка дрвених лајсни за зидне карте

Јавна набавка добара - дрвене лајсне за зидне карте, за потребе Сектора геодетских послова (Одељење за картографију - наруџбеница). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и образац понуде са упутством за понуђаче.
28-02-2019

Јавна набавка мале вредности добра - набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту

Отворен је поступак за јавну набавку добра: набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
28-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - сервисирање видео надзора

Отворен је поступак за јавну набавку мале вредности услуге: сервисирање видео надзора (јавна набавка број 5/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
28-02-2019

Јавна набавка добра - Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке -Набавка канцеларијског намештаја (ЈН 4/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
26-02-2019

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке електричне енергије

Напомена: Уговор је закључен на основу оквирног споразума број 404-02-905/2017-01 од 16. 05. 2017. године
21-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - одржавање електроенергетске опреме у серверским салама у седишту РГЗ-а и сали објекта Грмеч

Отворен је поступак јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електроенергетске опреме у серверским салама у седишту Републичког геодетског завода, у улици Булевар војводе Мишића број 39 и сервер сали у објекту „ГРМЕЧ“ (Одељење архива у улици Аутопут број 20), (јавна набавка број 7/2019).
19-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама

Отворен је поступак јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама у седишту Републичког геодетског завода, сервер сали у пословним просторијама РГЗ-а - Београд (27. март 43-45) и у сервер сали у објекту „ГРМЕЧ“ (Одељење архива у улици Аутопут број 20) (ЈН 6/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
14-02-2019

Јавне набавке мале вредности услуге - сервисирање ватрогасних апарата и хидраната

Отворен поступак јавне набавке мале вредности услуге – Сервисирање ватрогасних апарата и хидраната (јавна набавка број 4/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Отворен поступак јавне набавке добара - набавка тонера

Јавна набавка добара - Набавка тонера (јавна набавка број 2/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Јавна набавка мале вредности - услуге обавезног осигурања службених возила РГЗ-а

Јавна набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода (јавна набавка број 2/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Отворен поступак јавне набавке услуге - интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката

Јавна набавка услуге – Интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама (јавна набавка број 1/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Јавна набавка добара - набавка папира за фотокопирање и ситног канцеларијског материјала

Набавка папира за фотокопирање и ситног канцеларијског материјала (јавна набавка број 3-2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Отворен поступак јавне набавке услуге - одржавање хигијене у пословним просторијама

Јавна набавка услуге - Одржавање хигијене у пословним просторијама РГЗ-а и његовим организационим јединицама (јавна набавка број 5/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга - Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности (ЈН 3/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
13-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - осигурање пословног простора РГЗ-а

Отворен је поступак за јавну набавку мале вредности услуге: осигурање пословног простора Републичког геодетског завода. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Отворен поступак јавне набавке за услуге - сервисирање и одржавање штампача и скенера

Отворен је поступак јавне набавке услуге сервисирања и одржавања штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала. Јавна набавка број 2/2019. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - сервисирање и одржавање клима уређаја у РГЗ-у

Отворен је поступак јавне набавке услуге сервисирања и одржавања клима уређаја у Републичком геодетском заводу, јавна набавка број 3/2019. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Отворен поступак јавне набавке добара - најновијих верзија софтвера МНТ

Јавна набавка се односи на најновије верзије постојећих софтвера (МНТ) за интеграпх / Ердас / Бентли / Терра Солид софтверска решења са одржавањем. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Јавна набавка мале вредности добара - упграде лиценци

У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.
06-02-2019

Јавна набавка мале вредности услуге - сервисирање фотокопир апарата

У прилогу можете преузети конкурсну документацију и позив за подношење понуда у поступку јавне набавке број 1/2019
08-01-2019

План набавки за 2019. годину

У прилогу можете видети и одлуку о усвајању Плана набавки за 2019. годину.
20-11-2018

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки за текућу и прву претходну годину
17-10-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља екстра лако евро ел - СКН Александровац
17-10-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља екстра лако евро ел - СКН Свилајнац
17-10-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља екстра лако евро ел - СКН Шид
08-10-2018

Јавна набавка - Израда техничке документације за адаптацију и реновирење пословног простора РГЗ-а

Адаптација и реновирање сутерена пословног простора зграде седишта РГЗ-а укупне површине 451,68м2
06-09-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља, екстра лако евро ел, количине 6000 литара – СКН Књажевац
06-09-2018

Обавештење о закљученом уговору

Набавка гасног уља, екстра лако евро ел, количине 4800 литара – СКН Коцељева
17-07-2018

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке

Колективно осигурање запослених радника на неодређено и одређено време (за случајеве трајног инвалидитета и смрти услед незгоде), за потребе Републичког геодетског завода, ЈН број 8/2018.
16-07-2018

Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга

Набавке услуге – интегрисани систем физичко-техничког обезбедјења објеката Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама (јавна набавка 6/2018)
16-07-2018

Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара

Набавка рачунарске опреме (јавна набавка 5/2018)
16-07-2018

Одлука о додели уговора

Пружање услуге одржавања хигијене у пословним објектима Републичког геодетског завода
25-05-2018

тест

тест
17-10-2017

Обавештење о закљученом уговору - набавка горива и мазива за партију 3 - евро дизел

Обавештење о закљученом уговору - набавка горива и мазива за партију 3 – евро дизел
10-10-2017

Обавештење о закљученом уговору - 3670 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Александровац

Обавештење о закљученом уговору - 3670 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Александровац
10-10-2017

Обавештење о закљученом уговору - 2400 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Шид

Обавештење о закљученом уговору - 2400 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Шид
10-10-2017

Обавештење о закљученом уговору - 4000 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Свилајнац

Обавештење о закљученом уговору - 4000 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Свилајнац
20-09-2017

Јавна набавка добара - тонера

Јавна набавка добара - тонера
20-09-2017

Јавна набавка добара - набавка најновијег софтвера

Јавна набавка добара - набавка најновијег софтвера
18-09-2017

Јавна набавка - дрва за огрев СКН Барајево

Јавна набавка - дрва за огрев СКН Барајево

 

     Архиву јавних набавки за период до 04.09.2017. године можете претраживати ОВДЕ.

Започните разговор са оператером