ТЕНДЕРИ - НАБАВКА РОБЕ И РАДОВА
25-06-2021

Оглас за набавку система Digital Archive Services

Нови рок за подношење понуда је 23. август 2021. године.
15-03-2021

Оглас за набавку

Human resources management, business intelligence module, material accounting and financial management with BI modules
Нови рок за подношење пријава је 12. мај 2021. године
25-08-2020

Employee Working Hours Monitoring System

Обавештење о додели уговора
02-09-2019

Отворен конкурс за набавку сервера

Отворен конкурс за "Набавку сервера".
22-08-2019

Набавка унапређења и одржавања информационог система ISREC, Фаза 1

Procurement of Improvement and maintenance of the information system ISREC Phase I, ref no. SRB-REMP-8486YF-NCB-TS-19-139
22-07-2019

Набавка софтверског алата

Набавка софтверског алата за одржавање графике и Регистра објеката.
16-07-2019

Набавка eSecurity решења

Набавка eSecurity решења за Геосрбију
13-05-2019

Унапређење и оптимизација Националног геопортала

Отворен позив за подношење понуда - Унапређење и оптимизација Националног геопортала.
05-03-2019

Набавка неопходне ИТ опреме

Набавка неопходне ИТ опреме за АПР (проширење сториџа) и за РГЗ (комуникациона опрема)
10-12-2018

Набавка модула за трансформацију координата

Отворен позив за достављање понуда - Набавка модула за трансформацију координата.
19-11-2018

Набавка ИТ опреме за ГКИС систем

Отворен позив за достављање понуда - Набавка ИТ опреме за ГКИС систем
14-11-2018

Унапређење LAN/WAN мрежа

Отворен позив за достављање понуда - Унапређење ЛАН/WАН мрежа.
15-05-2018

Набавка монитора

Отворен позив за достављање понуда - Набавка монитора.
09-11-2017

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Фаза II

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Фаза II
Нови рок за подношење понуда за набавку софтвера за ISREC Фаза II је 27.12.2017. г., 12:00 часова по локалном времену.
13-10-2017

Јавни позив за набавку ИТ опреме за подршку имплементације система ISREC Фаза I

Јавни позив за набавку ИТ опреме за подршку имплементације система ISREC Фаза I
05-10-2017

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Phase III

Јавни позив за израду софтвера за ISREC Phase III
26-05-2017

Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика

Јавни позив за извођење радова на успостављању државне нивелманске мреже - стабилизација тачака и мерење висинских разлика New deadline for bid submission is: July 3, 2017, 12:00hrs, Noon, local time.

Нови рок за достављање понуда је: 3. јул 2017.г. у 12:00 часова, по локалном времену.

Обавештење о додели уговора
15-12-2016

Procurement of Storage capacity extension

Procurement оф Storage цапацитy extension

Обавештење о додели уговора
07-10-2016

Works on Data Center extension, located within RGAs headquarters

Works on Data Center extension, located within RGA’s headquarters

Обавештење о додели уговора
02-09-2016

Software Development Phase I and roll out Workflow, DMS, UMS, Coding system

Software Development Phase I and roll out (Workflow, DMS, UMS, Coding system)
New Deadline for bid submission is: November 3, 2016, 12:00hrs, Noon, local time.

Нови рок за достављање понуда је: 3. новембар 2016, 12:00 часова, по локалном времену.

Обавештење о додели уговора
12-05-2016

Набавка додатне ИТ опреме за е-Грађевинску дозволу за АПР

Набавка додатне ИТ опреме за е-Грађевинску дозволу за АПР

Обавештење о додели уговора