ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧИЈЕ ПОСЛОВАЊЕ НИЈЕ У ПОТПУНОСТИ УСАГЛАШЕНО СА ПРОПИСИМА

На основу инспекцијског надзора над радом геодетских организација у периоду од 2019. до 2021. године у табели која следи налази се списак геодетских организација код којих је утврђено да нису остварили усклађеност пословања и поступања са законом и другим прописима.

/content/Vesti/2021/07/mere nad GO-novo2N.png

* Означене су геодетске организације којима је одузета лиценца за рад, а када су испунили услове предвиђене прописима поново им је издата лиценца за рад.

/content/Vesti/2021/07/mere nad GO-novo1.png

 

Започните разговор са оператером