ПРОЦЕНА СТАЊА И РИЗИКА У РАДУ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Геодетске организације чије пословање није у потпуности усаглашено са прописима

/content/Vesti/2021/07/Slika GO-1.png

                 Процена стања и ризика у раду геодетских организација                                        

/content/Vesti/2022/01/Dalibor-tabela304.png

Започните разговор са оператером