ПРОЦЕНА СТАЊА И РИЗИКА У РАДУ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Геодетске организације чије пословање није у потпуности усаглашено са прописима

/content/Vesti/2021/07/Slika GO-1.png

Процена стања и ризика у раду геодетских организација

/content/Vesti/2021/07/Slika GO-2.png

Започните разговор са оператером