АЕРОФОТОГРАМЕТРИЈСКИ ”PUSHBROOM” СНИМЦИ

Аерофотограметријски “pushbroom“ снимци којима располаже Републички геодетски завод добијени су прикупљањем података дигиталним линијским аерофотограметријским сензором LeicaADS80 у оквиру епоха снимања 2011. и 2012.

Карактеристике дигиталног линијског сензора коришћеног за реализацију аерофотограметријског снимања су следеће:

Дигитална камера LeicaADS80
Величина пиксела: 6.5µm 
Ширина линије снимања: 12.000 пиксела 
Жижна даљина: 64 mm 
RGB и IR
AviosnimanjeSlika4.jpg

РГЗ располаже аерофотограметријским снимцима добијеним линијским сензором LeicaADS80 за епоху 2012 за следећа подручја резолуције GSD 10cm:

 

Аерофотограметријски снимци резолуције GSD 40cm добијени су линијским сензором LeicaADS80 за следеће епохе: