ДМТ ГРИДА 25m

Дигитални модел терена грида 25m са преломним линијама, средње квадратне грешке висина 1.6m, израђен је на основу података аерофотограметријског снимања резолуције 40cm. За планинска подручја обрасла густом шумом на којима је извршено аерофотограметријско снимање резолуције 40cm, ДМТ је представљен висинским тачкама грида 7m и преломним линијама на подручјима где је могуће представити површ терена. На основу података аерофотограметријског снимања из епохе 2011-2013 ажурира се ДМТ добијен на основу података аерофотограметријског снимања 2007-2010. 

Подаци су доступни за преглед на https://a3.geosrbija.rs/